Ирландия преразглежда данъка върху залаганията

Ирландското министерство на финансите потвърди, че е започнало с преразглеждането на високо ниво на действащите ирландски правила за облагане на залозите, с цел да ги реформира.

Данъкът за залаганията е включен като част от по-широкия преглед от Групата за данъчна стратегия (Tax Strategy Group), която бе упълномощена от Финансовия законопроект за 2016 г. (2016 Finance Bill).

Прегледът се съсредоточава върху отдалечения сектор, по-специално върху ефекта от промените, направени както в отрасъла, така и в правителството, чрез изменението на Закона за залагане от 2015 г. (2015 Betting (Amendment) Act) и въздействието от потенциалното увеличение на ставките на облагането.

Търси се обратна връзка, за да се потвърди дали сегашният модел на облагане на оборота е подходящ за индустрията и кои нива на данък за залагане са по-подходящи.

Прегледът също така има за цел да оцени потенциалния апетит на индустрията за преместване на данъчното облагане на букмейкърите, което да се премести към залагащите и потенциалните начини за облагане на залагащите, които биха могли да бъдат използвани.

Операторите трябва да изпратят отзивите си до Ирландското министерство на финансите до 19 юни, за да могат техните мнения да бъдат разглеждани като част от преразглеждането.